Tjenester

Vi tilbyr rimelig og rask bistand innenfor de fleste sentrale rettsområder både til næringsdrivende og privatpersoner:

.

Tingsrett

Høyesterett:
– Bjørneboedommen Rt 2003 s. 819
– Kyrkjebygdheidommen Rt 2015 s. 421

Erstatningsrett

Høyesterett:
– Bilbeltedommen Rt 2005 s. 887

Strafferett

Husleierett

Arbeidsrett

Prosedyre

Samliv og samlivsbrudd

Tomtefeste

Arv

Barn og foreldre

Bolig og hytte

Kjøp, salg og leie

Ekspropriasjonsrett